KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

 

Kentin genel dokusuna uyum sağlarken, YALÇINKAYA MİMARLIK farkını hissedeceğiniz projeler tasarlamak kentsel dönüşüm projeleri hazırlarken temel felsefemizdir.

Kentsel yaşam gelişen teknolojinin etkisiyle sürekli bir gelişim içerisinde. Bunun getirisi de insanların her alanda sürekli daha iyiyi daha güzeli istemesi, ihtiyaçların da bu gelişime paralel olarak genişlemesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra mevcut yapının bozulması, eskimesi ve buna benzer birçok neden kentsel dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Kentsel dönüşümün kaçınılmaz oluşu bu saydığımız nedenlerin yanı sıra kentin genel konseptinin dışında kalmak, bütünden uzaklaşmak, yeni teknolojik ya da sosyolojik imkânlardan faydalanmayı imkânsız hale getirmek gibi sebeplerden de kaynaklanabilmekte.

Kentsel dönüşüm genel standartlarının yanı sıra, üzerinde çalışılan yerelin doğru şekilde anlaşılması, yerelle sağlıklı bir şekilde iletişim kurulması başarı için vazgeçilmez unsurlardır. Kentin genel dokusuna uyum sağlarken, CKM farkını hissedeceğiniz projeler tasarlamak kentsel dönüşüm projeleri hazırlarken temel felsefemizdir.

Kentsel dönüşüm projelerimizi hazırlarken kamulaştırma maliyetlerini sıfırlamak, tüm proje paydaşlarının menfaatini korumak ve katılımcı yöntemlerle katma değer üreten projeler hazırlamak hedefini benimsiyoruz.