STATİK PROJESİ

 

Yeni yapıların statik projeleri de var olan yapıların güçlendirme projeleri de aynı hassasiyetle, yılların getirdiği tecrübe ve birikimimizle hazırlıyoruz.

İster betonarme yapı olsun isterse çelik yapılar olsun bu türden yapıların statik projeleri hassasiyetle hazırlanması gereken projelerdir. Mimari projenin hazırlanmasıyla birlikte bu projenin tüm elemanlarının hesaplanması ve bu hesaplamaların sonuçlarının projelendirilmesi işlemi statik projenin tanımıdır.

Yapının dayanıklılığı ve güvenilirliği statik projenin sıhhatiyle paraleldir. Mimarlarımız tarafından hazırlanan mimari projenin tamamlanmasından sonra inşaat mühendislerimizin titiz çalışmaları sonucunda statik projelerimiz ortaya çıkmaktadır.

Yeni yapıların oluşturulmasında olduğu kadar var olan yapıların güçlendirilmesi de statik projelerin kapsama alanında kalmaktadır.

Yeni yapıların statik projeleri de var olan yapıların güçlendirme projeleri de aynı hassasiyetle, yılların getirdiği tecrübe ve birikimimizle hazırlanmakta ve belediyeler tarafından onaylanarak uygulamaya geçiş aşamasına kadar tüm adımları tarafımızdan takip edilmektedir.